Aplikace nesdílí ani neodesílá žádná uživatelská data. Uložená data jsou pouze nalezené houby (pokud byly uloženy uživatelem). Tato data nesdílí ani k nim nemá přístup nikdo jiný než uživatel.

Spuštěním Aplikace na houby souhlasíte s tím, že její tvůrci nepřijímají žádnou odpovědnost za otravu nebo smrt, ke kterým může dojít v důsledku požití nebo jiného užití jakékoliv houby.
Spuštěním této aplikace dále berete na vědomí, že mnoho hub je jedovatých a některé jsou smrtelně jedovaté. Odpovědnost za následky pozření houby spočívá pouze na jedinci, který tyto houby má v úmyslu sníst nebo je snědl.
Nikdy nejezte žádné houby, pokud si nejste zcela jisti, že jsou jedlé. Tato aplikace nedokáže určit, že houba je jedlá a nedokáže zajistit, že pozřením houby se neotrávíte.
Dále berete na vědomí, že tato aplikace je poskytována bezplatně a nemá komerční užití. Vzdáváte se všech svých budoucích nároků, které byste mohli vůči tvůrcům aplikace mít v souvislosti s jejími funkcemi

Beru na vědomí, že funkce rozpoznávání hub nevede vždy k správnému určení houby. Je pouze pomůckou, která zvýší vaši šanci k identifikaci houby.
Beru na vědomí, že aplikace se může mýlit v rozpoznání houby, zejména s ohledem na různé světelné podmínky, možné poškození houby, ale i její chyby.
Používáním této funkce souhlasíte s tím, že tvůrci této aplikace nepřijímají žádnou odpovědnost za otravu nebo smrt, ke kterým dochází v důsledku požití nebo jiného užití jakékoliv houby. Používáním této funkce dále berete na vědomí, že mnoho hub je jedovatých, některé jsou smrtelně jedovaté a odpovědnost za následky pozření houby spočívá pouze na jedinci, který tyto houby má v úmyslu sníst nebo je snědl.
Dále berete na vědomí, že tato aplikace je poskytována bezplatně a nemá komerční užití.
Vzdáváte se všech svých budoucích nároků, které byste mohli vůči tvůrcům aplikace mít v souvislosti s jejími funkcemi