Aplikácia nezdieľa ani neposiela žiadne používateľské dáta. Uložené dáta sú iba nájdené huby (ak boli uložené užívateľom). Tieto dáta nezdieľa ani k nim nemá prístup nikto iný ako užívateľ.

Spustením Aplikácie na huby súhlasíte s tým, že jej tvorcovia neprijímajú žiadnu zodpovednosť za otravu alebo smrť, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku požitia alebo iného užitia akejkoľvek huby.
Spustením tejto aplikácie ďalej beriete na vedomie, že veľa húb je jedovatých a niektoré sú smrteľne jedovaté. Zodpovednosť za následky užitia huby spočíva iba na jedincovi, ktorý tieto huby má v úmysle zjesť alebo ich zjedol.
Nikdy nejedzte žiadne huby, ak si nie ste úplne istí, že sú jedlé. Táto aplikácia nedokáže určiť, že huba je jedlá a nedokáže zaistiť, že užitím huby sa neotrávite.
Ďalej beriete na vedomie, že táto aplikácia je poskytovaná bezplatne a nemá komerčné využitie. Vzdávate sa všetkých svojich budúcich nárokov, ktoré by ste mohli voči tvorcom aplikace mať v súvislosti s jej funkciami.


Beriem na vedomie, že funkcia rozpoznávania húb nevedie vždy k správnemu určeniu huby. Je iba pomôckou, ktorá zvýši Vašu šancu na identifikáciu huby.
Beriem na vedomie, že aplikácia sa môže mýliť v rozpoznaní huby, hlavne s ohľadem na rôzne svetelné podmienky, možné poškodenie huby, ale aj jej chyby.
Používaním tejto funkcie súhlasíte s tým, že tvorcovia tejto aplikácie neprijímajú žiadnu zodpovednosť za otravu alebo smrť, ku ktorým dochádza v dôsledku požitia alebo iného užitia akejkoľvek huby. Používaním tejto funkcie ďalej beriete na vedomie, že veľa húb je jedovatých, niektoré sú smrteľne jedovaté a zodpovednosť za následky užitia huby spočíva iba na jedincovi, ktorý tieto huby má v úmysle zjesť alebo ich zjedol.
Ďalej beriete na vedomie, že táto aplikácia je poskytovaná bezplatne a nemá komerčné využitie.
Vzdávate sa všetkých svojich budúcich nárokov, ktoré by ste mohli voči tvorcom aplikácie mať v súvislosti s jej funkciami.